Allemansrätten
Läs naturen och rid allemansrätten

Läs naturen och Rid! – kampanj om Allemansrätten

Nu ska ryttare, barn och unga i Värmdö bli mästare på Allemansrätten!

Tack vare bidrag från Naturvårdsverket till Värmdö Hästvägsförening ska kunskapen om allemansrätten och dess skyldigheter bland hästintresserade barn, ungdomar och vuxna öka.

 

Hur vet du var det är Ok att rida? Och när?

Vad är gröda? Åker? Vall? Skogsplantering? Tomt och hemfridszon?

Vilka vägar får vi rida på?

Och många fler frågor ska många lära sig svaren på.

 

Värmdö Hästvägar arbetar för säker ridning utomhus utan att störa eller förstör, men i takt med att kommunen förtätas genom exploatering av natur, fler människor som bor här och fler som rör sig i naturen blir desto svårare blir det.