Ridvägar

Alla är välkomna att använda dem, så länge man är till häst eller till fots.
Hästarna har företräde, men hjälps åt vid möte med andra så blir ridturen roligare!
Råkar din häst lägga en hög så hoppa gärna av och sparka undan.
Ha en eller många härliga ridturer här och bli gärna medlem i Värmdö Hästvägsförening som ordnat de här ridvägana.

100 kr/år för fysisk person. Bg 165-4003 (ange ditt namn, e-postadress och telnr) eller Swish 1236847099. Kom ihåg att ange din mailadress! 

 

Ridvägar Norra Farstalandet
Ridvägar Södra Farstalandet
Ridstigar på Ormingelandet

Dianavägens ridstig

En ca en km lång ridstig utmed sommarbeteshagarna vid Stora Koviks gård, längs med Dianavägen är nu etablerad, tack vare samarbete mellan markägarna Stora Koviks Gård, Dianavägens Samfällighetsförening och kommunen.

Skeviks ridstig Invigning

Skeviks ridstig

 Invigning av vår första anlagda ridstig

I juni 2019 kunde äntligen den viktiga länken mellan Skeviks Gård och Annebergs Gård invigas med pompa och står. Ridstigen har blivit verklighet tack vare fint samarbete mellan Skeviks Gård, Annebergs Gård och Värmdö kommun.

Bilden visar invigningen av första etappen, 2016. Ridstigen mellan gårdarna Skevik och Anneberg längs Lagnövägen invigdes i april 2016. Från vänster okänd, Eva Bergström, ordförande hästvägsföreningen Ragnar Flink, vd Skeviks gård, Rickard Olsson, konfrencier, Tomas XX, gårdskarl.

Sandö ridstig

I februari 2018 invigdes Sandö Ridstig av markägare Olof Stenhammar i närvaro av politiker, medlemmar i Värmdö Hästvägar och ridande ekipage från Stall Sandö.
Stigen är mycket uppskattad, inte bara av ryttare, utan även av barn, ungdomar och andra som går till och från busshållplatsen.