Vision Häst Värmdö

Nätverket startade 2005 ur ett behov att bättre kunna föra fram alla hästintresserades behov och resurser samt förbättra kommunikationen oss emellan. De fyra prioriterade frågorna var Ridvägar (Värmdö Hästvägar), Hästassisterade insatser (projekt Stallkraft mm), Tränings-tävlingsarena för alla (pågående) och Kommunikation mellan stall, ridklubbar, intresserade (möten, hemsida och facebookgrupp)

Välkommen att nätverka genom att söka inträde i Facebookgruppen. Med hänsyn till många medlemmars låga ålder så är gruppen sluten, men vi godkänner snabbt nya ansökningar.

 

 

Värmdö Hästvägar

Den ideella föreningen startade 2013 som ett svar på det ökade behovet av säkra ridvägar och av regelbunden kontakt med kommun och markägare. Sedan starten har föreningen medverkat till att ett ridstigsnät etablerats på Farstalandet, att en anpassad ridstig för funkisridning skapats på Södra Evlinge, Värmdö och att flera trafikfarliga sträckor försetts med ridstigar.

 

Stöd gärna vår verksamhet att verka för säkrare vägar för ridning genom att bli medlem i Värmdö Hästvägar! Det är lätt att bli medlem, du swishar 100 kr till 1236847099. Skriv ditt namn, mailadress och telefonnummer. Som medlem erbjuds du rabatter från våra partnerföretag, du bjuds in till medlemsträffar, och får ta del av information före andra. Tack för dit stöd.

Juridiska personer mailar till info@varmdohast.se så sänder vi faktura på årsavgiften 500 kr.

 

sponsorer värmdö häst

Samarbetspartners